نادیده گرفتن سلاح های اتمی اسرائیل توسط غربی ها

خبرگزاری میزان - ۱۹ آبان ۱۳۹۶

الجعفری گفت: غربی ها اسرائیل را به فناوری اتمی مجهز کردند و بر سلاح های اتمی آن سرپوش گذاشتند

منابع خبر