ناراحتی معینی بعد از جلسه هیات مدیره استقلال

خبرگزاری فارس - ۲۲ آذر ۱۳۹۵

یکی از اعضای هیات مدیره که دیر تر از دیگر اعضا در جلسه حضور پیدا کرده بود، زودتر از سایرین و با ناراحتی باشگاه استقلال را ترک کرد

منابع خبر