نامزدهای انتخاباتی از تخریب سایر نیروهای انقلاب خودداری کنند

ایلنا - ۸ اردیبهشت ۱۳۹۱

تمامی گروهها در هفته منتهی به دور دوم انتخابات با خویشتنداری و ارایه برنامه های خود برای مجلس نهم از هرگونه حرکتی که منجر به تخریب سایر نیروهای انقلاب منجر شده و فضای بی اخلاقی را دامن می زند خودداری کنند.
جبهه متحد اصولگرایان از تمامی گروهها و نامزدهای محترم انتخاباتی خواست تا در هفته منتهی به دور دوم انتخابات با خویشتنداری و ارایه برنامه های خود برای مجلس نهم از هرگونه حرکتی که منجر به تخریب سایر نیروهای انقلاب منجر شده و فضای بی اخلاقی را دامن می زند خودداری کنند. به گزارش ایلنا به نقل ازپایگاه اطلاع رسانی جبهه متحد اصولگرایان، این جبهه ضمن دعوت از تمامی گروهها و نامزدهای انتخاباتی، خواست تا در هفته منتهی به دور دوم انتخابات با خویشتنداری و ارایه برنامه های خود برای مجلس نهم از هرگونه حرکتی که منجر به تخریب سایر نیروهای انقلاب منجر شده و فضای بی اخلاقی را دامن می زند خودداری کنند. مشروح این بیانیه به شرح زیر است: آنچه در دور اول در آرای مردم در سراسر کشور مشخص شد این بود که مردم بیشتر افرادی را برگزیده اند که در روند تبلیغاتی خود حرکت ایجابی و به دور از هیاهو، تهمت، تخریب و دروغ داشته اند بر همین مبنا نیز بررسی حتی نهادهای نظارتی دولتی و غیر دولتی نشان می دهد جبهه متحد اصولگرایان در اکثر حوزه های انتخابیه مورد استقبال گسترده مردم قرار گرفت. در این میان متاسفانه عده ای که البته بیشترین تمرکز خود را بر شهر تهران قرار داده بودند بدون ارایه کمترین حرف ایجابی تلاش کردند با نفی دیگران، طراحی دروغ هایی چون لیستهای جعلی، بولتن سازی و..

"در این میان متاسفانه عده ای که البته بیشترین تمرکز خود را بر شهر تهران قرار داده بودند بدون ارایه کمترین حرف ایجابی تلاش کردند با نفی دیگران، طراحی دروغ هایی چون لیستهای جعلی، بولتن سازی و."فضایی آکنده از تهمت، دروغ، تخریب و بداخلاقی را برای تصاحب کرسی های سبز مجلس فراهم آورند. همین موضوع موجب شد تا رهبر خردمند انقلاب در ابتدای سال ۱۳۹۱ در حرم رضوی، به این روند تخریب ها و بی اخلاقی های انتخاباتی واکنش نشان دهند و تاکید نمایند که «خودمان را مقید کنیم به اخلاق اسلامی ... این معنایش این نیست که همه یک جور فکر کنند؛ معنایش این است که اگر دو جور فکر میکنند، دست‌به‌گریبان نشوند. هر گونه مخالفت ما با یکدیگر، هر گونه دعوا و نزاع ما با یکدیگر، دشمنان را امیدوار میکند، خوشحال می‌کند.» اکنون بر همگان مشخص شده که این تخریبها و تهمت ها به نیروهای انقلاب که متاسفانه از رسانه ها و افراد مدعی اصولگرایی ناب منتشر می شود عملا پشت صحنه آن عوامل جریان قتنه و جریان انحراف قرار دارند. و این عتاب و موضع قاطع و محکم رهبری در مقابل تخریبگران و بولتن سازان حکایت از آن دارد که ایشان به درستی مراکز نشر این بی اخلاقی ها را دشمنان این ملت دانسته اند که در ادامه باید نفوذی های جریان انحراف در این بی اخلاقی ها شناسایی و به امت حزب الله معرفی شوند.

جبهه متحد اصولگرایان ضمن دعوت از تمامی گروهها و نامزدهای محترم انتخاباتی، تقاضا دارد در هفته منتهی به دور دوم انتخابات با خویشتنداری و ارایه برنامه های خود برای مجلس نهم از هرگونه حرکتی که منجر به تخریب سایر نیروهای انقلاب منجر شده و فضای بی اخلاقی را دامن می زند خودداری کنند و بر اساس تصریح رهبر معظم انقلاب تلاش نماییم تا خود را مقید به اخلاق اسلامی نماییم.

منابع خبر