نامه نعمت‌زاده به آخوندی در ارتباط با جاده ها

تابناک - ۱۶ شهریور ۱۳۹۳


وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: در نامه ای به وزیر راه و شهرسازی از وی خواستم در مناطقی از کشور که آب و هوای خیلی سرد و یا خیلی گرم دارد، به جای آسفالت قیری از بتن استفاده شود.

به گزارش  مهر، محمدرضا نعمت زاده گفت: باید جاده های بتنی جایگزین جاده های قیری (آسفالت) کشور شود. وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: در نامه ای به وزیر راه و شهرسازی اجرای جاده های بتنی را در نقاطی از کشور که آب و هوای خیلی سرد یا خیلی گرم دارند را خواستار شدم زیرا در این مناطق، آسفالت قیری مشکلاتی دارد.

نعمت زاده با بیان اینکه تولید پالایشگاه ها به سمت یورو ۴ و یورو ۵ است بیان داشت: بر این اساس، حجم تولید قیر در پالایشگاه ها کاهش پیدا خواهد کرد لذا اگر بتن را جایگزین قیر نکنیم در آینده نزدیک با کمبود قیر مواجه خواهیم شد.

وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: این پرسش مطرح است که به چه علت باید امروز دانش فنی را برای تولیدات مختلف از کشورهای دیگر وارد کنیم؟ ما باید خودمان صادر کننده دانش فنی تولید سیمان باشیم.

منابع خبر
موضوع نامه نعمت‌زاده به آخوندی فردا - ۱۶ شهریور ۱۳۹۳