نامه پروین و دوستانش به وزارت ورزش: پرسپولیس را ۴ سال به ما بدهید

نامه پروین و دوستانش به وزارت ورزش: پرسپولیس را ۴ سال به ما بدهید
فردا
فردا - ۱۹ بهمن ۱۳۹۲

علی پروین و تعدادی از دوستان وی و پیشکسوتان پرسپولیس نامه‌ای را به وزارت ورزش دادند که پرسپولیس را ۴ سال به دست بگیرند.

به گزارش فارس بحث مشکلات پرسپولیس و عدم پرداخت مطالبات بازیکنان که منجر به اعتصاب شد باعث شد تا پروین و هیأت مدیره به خودشان بیایند.

از همین رو پروین پس از جلسه با برخی پیشکسوتان و دوستانش نامه‌ای به وزارت ورزش نوشت و خواهان به خدمت گیری پرسپولیس به مدت ۴ سال شد.

پروین در نامه خود به وزارت ورزش نوشت:‌ شما ۴ سال پرسپولیس را به ما بدهید، سود و زیانش با خود ما.

پروین همچنین در خصوص بدهی‌های پرسپولیس نیز اعلام کرده بود که هیچ دخالتی در این بدهی‌ها ندارد اما با اصرار برخی مسئولان وزارت قبول کرد که نصف بدهی‌ها را تیم پروین پرداخت کند و نصف بدهی‌ها را وزارت ورزش.

"علی پروین و تعدادی از دوستان وی و پیشکسوتان پرسپولیس نامه‌ای را به وزارت ورزش دادند که پرسپولیس را ۴ سال به دست بگیرند"

پس از این نامه، پروین و دوستانش با توجه به شرایط بد پرسپولیس اعلام کردند که منتظرند هرچه سریع‌تر تکلیف قرمزپوشان و درخواست‌شان مشخص شود.

وزیر ورزش نیز مسئول مستقلی برای بررسی نامه مشخص کرده است

منابع خبر
پروین:پرسپولیس را ۴ سال به ما بدهید جهان نیوز - ۱۹ بهمن ۱۳۹۲