نامگذاری یک کهکشان به نام کریس رونالدو

عصر ایران - ۲۸ خرداد ۱۳۹۴

منجمان رصدخانه‌ای در جنوب اروپا، کهکشان نویافته‌ای را با حروف CR7 ثبت کردند. نام رسمی کهکشان نویافته، کیهان سرخ ۷ نام دارد که از لقب کریستیانو رونالدو اقتباس شده است

منابع خبر
نامگذاری یک کهکشان به نام کریس رونالدو فوتبالی‌ترین - ۲۸ خرداد ۱۳۹۴