ناگهان، اما شیونِ اندیشه یی ر‌ه می‌‌زند بزمِ خیالم را و منی ،        مستانه تر از من ، از نهانگاهِ درونم می‌‌کشد فریاد :

ناگهان، اما شیونِ اندیشه یی ر‌ه می‌‌زند بزمِ خیالم را و منی ،        مستانه تر از من ، از نهانگاهِ درونم می‌‌کشد فریاد :
اخبار روز
اخبار روز - ۱۲ مهر ۱۳۹۶

 
می‌ نشینم مستِ لایعقل ،

فارغ از خویش و رها از حبسگاهِ این فریب آباد ...

ناگهان، اما

شیونِ اندیشه یی ر‌ه می‌‌زند بزمِ خیالم را

و منی ،

  مستانه تر از من ،

از نهانگاهِ درونم می‌‌کشد فریاد :

- "های !

راهِ دیگر

  - جز "عبید و عبد" بازی‌های تکراری -

 به سوی رستگاری نیست ؟

جز خدایِ گاه رحمان ،

  گاهِ دیگر کینه ورز و جابر و قهار ،

  کردگاری نیست ؟ "

***

می‌ نشینم

  غمگنانه ،

  نیم مست و نیمه‌یی هشیار ،

مردمان را

  جمله در رویایِ غفلت غرقه می‌‌بینم -

  خفته یا بیدار .

  *********

جهانگیر صداقت فر
 

اگر عضو یکی از شبکه‌های زیر هستید می‌توانید این مطلب را به شبکه‌ی خود ارسال کنید:

منابع خبر