نبیه بری: مشکل نمایندگان اهل تسنن، سیاسی است

جهان نیوز - ۱۲ آبان ۱۳۹۷

رئیس پارلمان لبنان تاکید کرد که مشکل کنونی در روند تشکیل دولت، مشکل بین شیعه و سنی نیست، بلکه مشکلی در میان تیم‌های یک گروه است

منابع خبر