نتوانستیم در حوزه معماری زبان قابل فهمی ارائه دهیم

خبرگزاری میزان - ۱۲ بهمن ۱۳۹۷

معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران گفت: متاسفانه در حوزه معماری نتوانستیم زبان قابل فهمی به مردم ارائه دهیم و به اصطلاح زبان معماری را به مردم منتقل کنیم

منابع خبر