نجات سگ از داخل رودخانه یخ زده

جام جم - ۱۳ آذر ۱۳۹۶

به گزارش جام جم آنلاین،‌ این فیلم در رسانه ها به عنوان تلاش دراماتیک انسان برای نجات دیگر جانداران مورد توجه قرار گرفته است.

منابع خبر
نجات سگ از داخل رودخانه یخ زده جام جم - ۱۳ آذر ۱۳۹۶