نخستین ناوگروه جمهوری آذربایجان در بندرانزلی پهلو گرفت

باشگاه خبرنگاران - ۱۴ مهر ۱۳۹۶
منابع خبر