نخست وزیر انگلیس: وزیرانی که افشاگری کنند برکنار می‌شوند

عصر ایران - ۱۴ آذر ۱۳۹۵

دفتر نخست وزیر بریتانیا خبر داد، خانم ترزا می در سی وهفتمین نشست سالیانه شورای همکاری خلیج فارس در بحرین حضور می یابد

منابع خبر