نشست تشریح روند ممیزی پس از نشر بازی‌های موبایلی برگزار می‌شود

باشگاه خبرنگاران - ۱۴ مهر ۱۳۹۶
منابع خبر