نشست کمیته هماهنگی استانداردهای غذایی به ریاست ایران در فائو برگزار شد

نشست کمیته هماهنگی استانداردهای غذایی به ریاست ایران در فائو برگزار شد
خبرگزاری جمهوری اسلامی
خبرگزاری جمهوری اسلامی - ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۶

نشست کمیته هماهنگی استانداردهای غذایی به ریاست ایران در فائو برگزار شد رم - ایرنا - نهمین نشست کمیته هماهنگی استانداردهای غذایی 'کودکس' (codex) روز دوشنبه به ریاست جمهوری اسلامی در اتاق ایران در مقر سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد ' فائو' در شهر رم ایتالیا برگزار شد.

به گزارش ایرنا، در این نشست پنج روزه به ریاست ایران که از روز دوشنبه در محل سازمان خوار و بار کشاورزی ملل متحد در شهر رم آغاز شد، کشورهای منطقه به تبادل اطلاعات پرداخته و مشارکت خود را در اجرای استانداردهای مربوط به ایمنی و سلامت مواد غذایی گسترش می‌دهند. هدف کمیته هماهنگی استانداردهای غذایی در خاور نزدیک که متشکل از ۱۷ عضو است، ایجاد تسهیلات برای مبادلات بین المللی غذا و حفظ صحیح تولیدات و نگهداری غذا است. خانم 'نیره پیروز بخت' رئیس سازمان استاندارد ایران به نمایندگی از جمهوری اسلامی که مسئولیت هماهنگی اقدامات مربوط به مقررات جهانی غذا در خاور نزدیک را برعهده دارد، اظهار داشت: کودکس جایگاه شایسته‌ای میان سازمان‌های بین‌المللی دارد و آگاهی‌های جدید و ضروری درباره کیفیت و ایمنی مواد غذایی و حمایت از مصرف‌کنندگان را در سراسر جهان ایجاد کرده است. وی افزود، کودکس با تلاش کشورهای عضو و اجماع بین‌المللی موفق شد بخشی از مسایل مربوط به غذا و ایمنی در جهان امروز را تحلیل و ارزیابی کرده و برای آن راهکارهای اجرایی ارائه دهد.

"هدف کمیته هماهنگی استانداردهای غذایی در خاور نزدیک که متشکل از ۱۷ عضو است، ایجاد تسهیلات برای مبادلات بین المللی غذا و حفظ صحیح تولیدات و نگهداری غذا است"وی تصریح کرد، ما باور داریم که کمیته‌های منطقه‌ای به ویژه کمیته خاور نزدیک ظرفیت بالقوه فراوانی برای مشارکت در طرح‌های ایمنی و سلامت مواد غذایی دارد. باید این ظرفیت را برای تدوین و اجرای استانداردهای مربوط به ایمنی مواد غذایی تقویت کرد و به فعل در آورد. کارشناسان فائو عقیده دارند که جمهوری اسلامی ایران در دوره ریاست خود که مسئول هماهنگی کودکس خاور نزدیک است، گام‌های بلندی را در تقویت همکاری‌های منطقه‌ای برداشته است. محمد حسین شجاعی علی آبادی مشاور ارشد علمی سازمان ملی استاندارد ایران و هماهنگ کننده منطقه ای نیز اظهار داشت: کودکس در راستای تامین دو هدف، سلامت مصرف کننده و تجارت عادلانه فعالیت دارد و جمهوری اسلامی ایران نیز با همین رویکرد گام بر می دارد. تدوین استانداردهای مواد غذایی بر پایه خطرات و شناسایی موارد پرخطر و ضروری از اهداف تدوین استانداردهای ملی است که باید به آن توجه بیشتری کرد.در کودکس کارشناسان رشته‌های مختلف غذایی از جمله مقامات کنترل غذا، متخصصان علمی و فنی غذا، نمایندگان انجمن‌های مصرف کنندگان ، تولید کنندگان، صنایع و بازرگانان شرکت می‌کنند.

اروپام**461*شبس*1613*انتشار دهنده: عبدالله غفاری

منابع خبر