نقشه گسل‌های ایران +عکس

فردا - ۱۴ آذر ۱۳۹۶

قرمز گسل های بزرگ و اصلی، بنفش کمرنگ گسل های جانبی غالبا در امتداد گسل های بزرگ و یا اصلی زلزله ها اتفاق می افتند و در این مناطق شدیدترند

منابع خبر
نقشه گسل‌های ایران +عکس فردا - ۱۴ آذر ۱۳۹۶