نقش اجماع داخلی و وحدت برای ایستادگی در مقابل امریکا

خبرگزاری میزان - ۱۲ آبان ۱۳۹۷

وزیر دفاع اجماع داخلی و ایستادگی در مقابل امریکا را خیلی مهم ارزیابی کرد و افزود: وحدت بین مردم و نظام از عوامل ایجاد استمرار وحدت است

منابع خبر