نقش سیاسی خاندان یقطین در تاریخ شیعه

نقش سیاسی خاندان یقطین در تاریخ شیعه
خبرگزاری فارس
خبرگزاری فارس - ۱۹ آبان ۱۳۹۶

نقش سیاسی خاندان یقطین در تاریخ شیعه

یافته های مقاله حاضر، نشان می­ دهد که فعالیت سیاسی خاندان یقطین، هرچند در مقیاس خُرد بر ابتکارات شخصی آن‌ها مبتنی بوده، اما در سطح کلان، بر راهبردهای سیاسی تعیین‌ شده توسط امامان شیعه منطبق بوده است.

چکیده

خاندان یقطین، یکی از تأثیرگذارترین خاندان­ های علمی و سیاسی شیعی کوفه از اواسط قرن دوم تا اواسط قرن سوم هجری است که از سویی در زمره اصحاب ائمه: قرار داشتند و از سوی دیگر، در دستگاه خلافت عباسی از موقعیت ویژه­ ای برخوردار بودند. این امر، به آنان موقعیتی ویژه برای نقش­ آفرینی در گسترش سیاسی تشیع داد. با توجه به گستره ارتباطات این خاندان، این پرسش مطرح است که فعالیت‌های سیاسی آن‌ها، چه خاستگاهی داشته است؟ یافته­ های مقاله حاضر که با هدف واکاوی این موضوع نگاشته شده، نشان می­ دهد که فعالیت سیاسی خاندان یقطین، هرچند در مقیاس خُرد بر ابتکارات شخصی آن‌ها مبتنی بوده، اما در سطح کلان، بر راهبردهای سیاسی تعیین‌ شده توسط امامان شیعه منطبق بوده است.

کلیدواژه ها: خاندان‌های شیعی؛ خاندان یقطین؛ یقطین بن موسی؛ علی بن یقطین؛ گسترش تشیع

نویسنده:

فاطمه جعفر نیا: استادیار تاریخ دانشگاه پیام نور

فصلنامه تاریخ اسلام - دوره ۱۶، شماره ۲- مسلسل ۶۲، تابستان ۱۳۹۴.

برای مشاهده کامل مقاله روی فایل مقابل کلیک کنید.  

منابع خبر
نقش سیاسی خاندان یقطین در تاریخ شیعه خبرگزاری فارس - ۱۹ آبان ۱۳۹۶