نمایشگاه عکس قاب مهربانی

خبرگزاری میزان - ۱۴ آذر ۱۳۹۶

نمایشگاه عکس قاب مهربانی، به مناسبت روز جهانی معلول با هدف ترویج فرهنگ مهرورزی به جامعه معلولین ذهنی در مرکز خیریه شبانه روزی دخترانه وحدت در حال برگزاری است

منابع خبر
نمایشگاه عکس قاب مهربانی خبرگزاری میزان - ۱۴ آذر ۱۳۹۶