نماینده اهواز در مجلس: به زودی تاحد زیادی مشکل سپرده‌گذاران آرمان حل خواهد شد