نمایندگان دموکرات کنگره آمریکا به تحصن خود پایان دادندنمایندگان دموکرات مجلس آمریکا تحصن کردند

بی بی سی فارسی - ۳ تیر ۱۳۹۵

اعضای دموکرات مجلس نمایندگان آمریکا که در اعتراض به 'بی‌توجهی' جمهوری‌خواهان به بازبینی قوانین مالکیت اسلحه از عصر دیروز در صحن مجلس تحصن نشسته کرده بودند، پس از گذشت ۲۵ ساعت ظهر پنجشنبه صحن مجلس را ترک کردند

منابع خبر