نهاد حقوق بشر سازمان ملل در مورد کارنامه جمهوری اسلامی ابراز نگرانی کرد

"هیئت ایرانی به همه سئوال‌های کمیته حقوق بشر پاسخ نداد"
سی میل
رادیو فردا - ۱۳ آبان ۱۳۹۰

کمیتۀ حقوق بشر سازمان ملل نسبت به کارنامه حقوق بشر جمهوری اسلامی در ایران ابراز نگرانی کرده است. نهاد حقوق بشر سازمان ملل اعلام کرده است از ادامه یافتن تبعیضات علیه اقلیت های مذهبی و قومی و همجنسگرایان در ایران آزرده است. کمیتۀ حقوق بشر سازمان ملل همچنین ناخرسندی خود را از اعمال مکرر مجازات اعدام در مورد مجرمین صغیر در ایران ابراز داشته است. نهاد حقوق بشر سازمان ملل نسبت به تعریف مبهم و طیف وسیعی از جرائم در ایران که حکم اعدام دارد هشدار داده است

منابع خبر