نوروزی بی عید در بند امنیتی ۲۰۹ زندان اوین

نوروزی بی عید در بند امنیتی ۲۰۹ زندان اوین
کلمه
کلمه - ۹ فروردین ۱۳۹۱

چکیده :بازداشتگاه ۲۰۹ که تحت نظر وزارت اطلاعات است تمهیدات امنیتی خاص خود را دارد. افراد بازداشتی در سلول های انفرادی، سوییت و یا سالن های عمومی نگهداری می شوند....

نوروز ۹۱ هم به انتها نزدیک شد و هنوز تعداد قابل توجهی از فعالان سیاسی در بازداشتگاه ۲۰۹ حضور دارند و فشارها بر آنها ادامه دارد.

به گزارش خبرنگار کلمه، از جمله این افراد می توان به محمد توسلی از اعضای شورای مرکزی نهضت آزادی اشاره کرد که هنوز تحت بازجویی و تهدید از سوی بازجویان خود برای عدم فعالیت سیاسی است.

کوهیار گودرزی فعال حقوق بشر که اخیرا از سوی شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب به ۶ سال حبس در زندان زابل که نوعی حبس دز تبعید است محکوم شده. وی با وجود صدرو حکم هنوز در بازداشتگاه۲۰۹ نگهداری می شود.

همینطور سعید مدنی که از فعالان طیف ملی- مذهبی است و بیش از ۲ ماه است در بازداشتگاه ۲۰۹ بسر می برد.

احسان هوشمند نیز از فعالان سیاسی طیف ملی مذهبی است که بیش از ۴ ماه است در بازداشتگاه ۲۰۹ می باشد.

رحمان قهرمان پور استاد دانشگاه علامه طباطبایی که بیش از ۹ ماه است در بازداشتگاه ۲۰۹ نگهداری می شود و هنوز دادگاه او تشکیل نشده است.

همچنین آرش صادقی که از فعالان دانشجویی است و مجددا پس از یک دوره کوتاه مدت آزادی بازداشت شده است.

بازداشتگاه ۲۰۹ که تحت نظر وزارت اطلاعات است تمهیدات امنیتی خاص خود را دارد. افراد بازداشتی در سلول های انفرادی، سوییت و یا سالن های عمومی نگهداری می شوند.

محدودیت های این بازداشتگاه عدم دسترسی مداوم به هوا آزاد و نور آفتاب است. که در صورت همکاری مسوولان بازداشتگاه ۲ یا ۳ بار هر بار ۲۰ دقیقه ممکن است هواخوری داده شود.

همینطور تردد بازداشت شدگان برای هر امری خارج از سلول با چشم بند می باشد که جهت سلب اعتماد به نفس، ایجاد وحشت و تحقیر فرد می شود.

ادامه نگهداری افراد در این بند با نظر بازجویان وزارت اطلاعات است و جهت فشار بیشتر بر افراد است.

"افراد بازداشتی در سلول های انفرادی، سوییت و یا سالن های عمومی نگهداری می شوند.محدودیت های این بازداشتگاه عدم دسترسی مداوم به هوا آزاد و نور آفتاب است"در بازداشتگاه افراد فاقد حقوق یک زندانی هستند و هرگونه امکانات حکم امتیاز و لطف بازجو است که می تواند قطع شود.

همینطور لازم است از اسماعیل برزگری، رسول حیدرزاده و محمد ولایتی نام برد که اخیرا در جهت اعتراض به وضعیت پرونده و حکم خود در بند ۳۵۰ دست به اعتصاب عذا زدند و از سوی مسوولان زندان اوین به خاطر اعتصاب عذا به بازداشتکاه ۲۴۰ و سلول های انفرادی منتقل شدند.

تصور بسیاری از ناظران سیاسی بر این بود که بازداشت شدگان در بندهای ۲۰۹ و ۲۴۰ به مناسبت عید نوروز به بند ۳۵۰ که دارای امکانات بهتری نسبت به بازداشتگاه است منتقل خواهند شد. اما شواهد گویای آنست که فشار ها بر این افراد ادامه دارد و در شرایط نامناسب و مغایر با حقوق مسلم انسانی، قانونی و مغایر با معیار های حقوق بشر باقی خواهند ماند.

سال نو بر همه این بازداشت شدگان مبارک و یاد آنها که اینک هیچ دسترسی به حقوق حقه خود ندارند گرامی.

منابع خبر
نوروزی بی عید در بند امنیتی ۲۰۹ زندان اوین جنبش راه سبز - ۹ فروردین ۱۳۹۱
نوروزی بی عید در بند امنیتی ۲۰۹ زندان اوین ندای سبز آزادی - ۹ فروردین ۱۳۹۱