نوشداروی وزارت علوم، پس از بازنشستگی اساتید؛ فهرست ۴۰ استاد مطرح علوم انسانی که بازنشسته شدند

فهرست بیش از ۵۰ استاد مطرح علوم انسانی که طی ۸ سال گذشته اخراج و یا بازنشسته شدند
جنبش راه سبز
کلمه - ۳۱ خرداد ۱۳۹۲

چکیده :اساتیدی همچون محمد ستاری فر، شهلااعزازی، مرحوم رحمت الله صدیق سروستانی، مرتضی مردیها، محمدرضا شفیعی کدکنی، پرویز پیران، فرامرز رفیع پور، غلامعباس توسلی، رضا داوری اردکانی، امیرناصر کاتوزیان، حسین بشیریه، محمدرضا ضیایی بیگدلی، سیدعلی آزمایش و ایرج گلدوزیان در دولت های نهم و دهم با دانشگاه های ایران خداحافظی کردند. کسانی که سال ها باید بگذرد تا جای خالی آنها در مراکز دانشگاهی پر شود....

وزارت علوم پس از آنکه بسیاری از اساتید دانشگاهای در ایران بازنشسته شدد حالا با تصویب مرکز هیأتهای امنا و هیأتهای ممیزه مرکزی وزارت علوم، بازنشستگی استادان را تا ۵ سال به تعویق انداخت.

محمد حسین نجاتی: بازنشستگی اساتید مطرح و دگر اندیش یکی از مهم ترین انتقادات به دولت های نهم و دهم طی ۸ سال اخیر بوده است. حالا که بیش از ۵۰ استاد مطرح و به نام در دانشگاه های ایران، بازنشسته شدند و دیگر جایی در دانشگاه های کشور ندارند، وزارت علوم اقدام به اصلاح قانون بازنشستگی اساتید کرده است. مهدی ایرانمنش – رئیس مرکز هیأتهای امنا و هیأتهای ممیزه مرکزی وزارت علوم پیش از این عنوان کرده بود مرکز هیأتهای امنا و هیأتهای ممیزه مرکزی وزارت علوم یک تبصره به آیین نامه استخدامی اعضای هیأت علمی الحاق کرد که جزئیات آن به شرح ذیل است:
” تبصره الحاقی به ماده ۹۸ آیین نامه استخدامی اعضای هیأت علمی مورخ ۲۷ اسفند سال ۹۰:

تبصره ۳ ( الحاقی ) – به منظور استمرار بهره گیری از تجارب و خدمات موثر عضو آموزشی موسسه و در هر مرتبه علمی که واجد شرایط یکی از بندهای مندرج در ماده ۹۶ آین آیین نامه می باشد، موسسه می تواند علاوه بر موارد مندرج در این ماده و تبصره های ۱ و ۲ آن، پس از بررسی پیشنهاد گروه آموزشی در خصوص تعویق بازنشستگی عضو، موعد بازنشستگی وی را به صورت سالیانه و حداکثر تا سقف ۵ سال ( مشروط به افزایش حداکثر ۵ سال به سن بازنشستگی مندرج در ماده ۹۶) با تصویب هیأت امنا، به تعویق اندازد.”

در کرسی های مطرح و معتبر دانشگاهی دنیا آنچه تاریخ انقضا ندارد، تدریس و تحصیل است. به عنوان مثال انیشتین یا شاگرد ایرانی او پروفسور حسابی تا آخرین لحظات عمرشان در حال تدریس و انتقال تجربیات علمی خود به شاگردانشان بودند.

"حالا که بیش از ۵۰ استاد مطرح و به نام در دانشگاه های ایران، بازنشسته شدند و دیگر جایی در دانشگاه های کشور ندارند، وزارت علوم اقدام به اصلاح قانون بازنشستگی اساتید کرده است"نه اینکه عرصه را بر جوانان تنگ کنند بلکه وزنه ها و مکمل هایی برای فضای علمی دانشگاه ها بودند. همچنین مشهور است که پنج رییس در میان ۲۵ رییس دانشگاه هاروارد تا به امروز در دفاتر کاری خود فوت کرده اند. در ایران اما مسوولان وزارت علوم با بازنشستگی دست کم ۵۰ استاد دانشگاه که عمدتا در علوم انسانی مشغول به کار بودند، کارنامه نه چندان روشنی از خود به جای گذاشتند.

اساتیدی همچون محمد ستاری فر، شهلااعزازی، مرحوم رحمت الله صدیق سروستانی، مرتضی مردیها، محمدرضا شفیعی کدکنی، پرویز پیران، فرامرز رفیع پور، غلامعباس توسلی، رضا داوری اردکانی، امیرناصر کاتوزیان، حسین بشیریه، محمدرضا ضیایی بیگدلی، سیدعلی آزمایش و ایرج گلدوزیان در دولت های نهم و دهم با دانشگاه های ایران خداحافظی کردند. کسانی که سال ها باید بگذرد تا جای خالی آنها در مراکز دانشگاهی پر شود.

در جدول زیر نام و سوابق علمی اساتید بازنشسته شده طی ۸ سال اخیر را بخوانید:

شمارهنام استادنام دانشگاه و سوابق علمی اساتید بازنشسته شده۱محمد ستاری فر
استاد سابق دانشگاه علامه طباطبایی، اقتصاددان۲دکتر مرحوم ابوالقاسم گرجیاستاد سابق حقوق اسلامی دانشگاه تهران۳دکتر محمود عرفانیعضو هیات علمی دانشکده حقوق و جزا دانشگاه تهران۴دکتر ایرج گلدوزیانحقوقدان و عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی۵دکتر امیر نیک پیعضو هیات علمی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی
۶دکتر اسدالله یاوریعضو هیات علمی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی۷دکتر تهمورث بشیریهاستاد سابق دانشکده حقوق دانشگاه تهران۸احمد مدرسعضو سابق هیات علمی دانشکده مدیریت دانشگاه تهران۹روح اله عالمیمدیر سابق گروه فلسفه دانشکده ادبیات و علوم انسانی۱۰غلامرضا ظریفیانعضو سابق هیئت علمی گروه تاریخ دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران۱۱رضا عاصیعضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه۱۲صادق بختیاریعضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه۱۳محمود ختاییعضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه۱۴بهروز هادی زنوزعضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه۱۵علی صادق تهرانیعضو هیا ت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه۱۶محمد شریفحقوقدان و عضو هیات علمی دانشگاه علامه۱۷دکتر داود کریمی دستجردیعضو سابق هیات علمی دانشکده مدریت دانشگاه تهران۱۸دکتر عابد جعفریعضو سابق هیات علمی دانشکده مدریت دانشگاه تهران۱۹فریدون وردی نژاداستاد سابق مدیریت رسانه دانشگاه تهران۲۰دکترمحمد محمدی گرگانیمدیرسابق گروه رشته های حقوق عمومی و حقوق بشر دانشگاه علامه۲۱دکترمحمدرضا ضیایی بیگدلیاستاد سابق حقوق بین الملل دانشگاه علامه۲۲محسن رهامیعضو سابق هیات علمی دانشگاه تهران حجت الاسلام۲۳دکتر حسین معصومی‌همدانیستاد تاریخ ریاضیات، تاریخ علم و فلسفه علم دانشگاه صنعتی شریف۲۴استاد اقتصاد دانشگاه علامهدکتر سعید مشیری۲۵دکتر فاطمه راکعیاستاد و معاونت پژوهشی سابق دانشگاه الزهرا)س(۲۶دکتر علی آزمایشاستاد حقوق دانشگاه علامه طباطبایی۲۷محمدرضا شفیعی کدکنی

استاد ادبیات دانشگاه تهرانپ

۲۸حسین بشیریهاستاد علوم سیاسی دانشگاه تهران۲۹جمشید ممتازاستاد برجسته حقوق بین الملل دانشگاه تهران۳۰محمد خوش چهرهاستاد اقتصاد دانشگاه تهران۳۱دکتر امیرناصر کاتوزیاناستاد ممتاز حقوق ایران۳۲حمیدرضا برادران شرکااستاد دانشگاه علامه طباطبایی و رییس پیشین سازمان مدیریت و برنام هریزی۳۳رضا داوری اردکانیاستاد سابق فلسفه دانشگاه تهران، چهره ماندگار علوم انسانی۳۴محمد سیدمیرزاییاستاد سابق دانشگاه شهیدبهشتی و رییس دانشگاه ادبیات دانشگاه شهید بهشتی۳۵عباس توسلیجامعه شناس و استاد سابق دانشگاه تهران۳۶فرامرز رفیع پوراستاد سابق دانشگاه شهیدبهشتی و رییس گروه جامع هشناسی دانشگاه بهشتی۳۷پرویز پیراناستاد جامعه شناسی دانشگاه علامه طباطبایی۳۸محمد رضا شفیعی کدکنیاستاد ادبیات دانشگاه تهران۳۹مرتضی مردیهااستاد فلسفه دانشگاه تهران۴۰شهلا اعزازیاستاد سابق جامعه شناسی دانشگاه علامه طباطبایی

شماره نام استاد نام دانشگاه و سوابق علمی اساتید بازنشسته شده ۱ محمد ستاری فر استاد سابق دانشگاه علامه طباطبایی، اقتصاددان ۲ دکتر مرحوم ابوالقاسم گرجی استاد سابق حقوق اسلامی دانشگاه تهران ۳ دکتر محمود عرفانی عضو هیات علمی دانشکده حقوق و جزا دانشگاه تهران ۴ دکتر ایرج گلدوزیان حقوقدان و عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی ۵ دکتر امیر نیک پی عضو هیات علمی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی ۶ دکتر اسدالله یاوری عضو هیات علمی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی ۷ دکتر تهمورث بشیریه استاد سابق دانشکده حقوق دانشگاه تهران ۸ احمد مدرس عضو سابق هیات علمی دانشکده مدیریت دانشگاه تهران ۹ روح اله عالمی مدیر سابق گروه فلسفه دانشکده ادبیات و علوم انسانی ۱۰ غلامرضا ظریفیان عضو سابق هیئت علمی گروه تاریخ دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران ۱۱ رضا عاصی عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه ۱۲ صادق بختیاری عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه ۱۳ محمود ختایی عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه ۱۴ بهروز هادی زنوز عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه ۱۵ علی صادق تهرانی عضو هیا ت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه ۱۶ محمد شریف حقوقدان و عضو هیات علمی دانشگاه علامه ۱۷ دکتر داود کریمی دستجردی عضو سابق هیات علمی دانشکده مدریت دانشگاه تهران ۱۸ دکتر عابد جعفری عضو سابق هیات علمی دانشکده مدریت دانشگاه تهران ۱۹ فریدون وردی نژاد استاد سابق مدیریت رسانه دانشگاه تهران ۲۰ دکترمحمد محمدی گرگانی مدیرسابق گروه رشته های حقوق عمومی و حقوق بشر دانشگاه علامه ۲۱ دکترمحمدرضا ضیایی بیگدلی استاد سابق حقوق بین الملل دانشگاه علامه ۲۲ محسن رهامی عضو سابق هیات علمی دانشگاه تهران حجت الاسلام ۲۳ دکتر حسین معصومی‌همدانی ستاد تاریخ ریاضیات، تاریخ علم و فلسفه علم دانشگاه صنعتی شریف ۲۴ استاد اقتصاد دانشگاه علامه دکتر سعید مشیری ۲۵ دکتر فاطمه راکعی استاد و معاونت پژوهشی سابق دانشگاه الزهرا)س( ۲۶ دکتر علی آزمایش استاد حقوق دانشگاه علامه طباطبایی ۲۷ محمدرضا شفیعی کدکنی استاد ادبیات دانشگاه تهرانپ ۲۸ حسین بشیریه استاد علوم سیاسی دانشگاه تهران ۲۹ جمشید ممتاز استاد برجسته حقوق بین الملل دانشگاه تهران ۳۰ محمد خوش چهره استاد اقتصاد دانشگاه تهران ۳۱ دکتر امیرناصر کاتوزیان استاد ممتاز حقوق ایران ۳۲ حمیدرضا برادران شرکا استاد دانشگاه علامه طباطبایی و رییس پیشین سازمان مدیریت و برنام هریزی ۳۳ رضا داوری اردکانی استاد سابق فلسفه دانشگاه تهران، چهره ماندگار علوم انسانی ۳۴ محمد سیدمیرزایی استاد سابق دانشگاه شهیدبهشتی و رییس دانشگاه ادبیات دانشگاه شهید بهشتی ۳۵ عباس توسلی جامعه شناس و استاد سابق دانشگاه تهران ۳۶ فرامرز رفیع پور استاد سابق دانشگاه شهیدبهشتی و رییس گروه جامع هشناسی دانشگاه بهشتی ۳۷ پرویز پیران استاد جامعه شناسی دانشگاه علامه طباطبایی ۳۸ محمد رضا شفیعی کدکنی استاد ادبیات دانشگاه تهران ۳۹ مرتضی مردیها استاد فلسفه دانشگاه تهران ۴۰ شهلا اعزازی استاد سابق جامعه شناسی دانشگاه علامه طباطبایی اشتراک‌گذاری:

منابع خبر