نویسنده ایرانی همراه فابیوس+عکس

نویسنده ایرانی همراه فابیوس+عکس
فردا
فردا - ۸ مرداد ۱۳۹۴

باشگاه خبرنگاران جوان: مدیا کاشیگر مترجم، نویسنده، شاعر و فعال فرهنگی ۵۹ ساله با گرایشات شبه روشنفکری است که به واسطه ارتباط نزدیکش با فرانسه و سفارت فرانسه شناخته شده است.

کاشیگر که به عنوان اولین مترجم مورد تائید فرانسه در ایران شناخته می شود .این روزها به واسطه حضورش در کنار فابیوس در کانون توجه اهالی فرهنگ و هنر قرار گرفته و این حضور سوالاتی را در میان اهالی فرهنگ ایجاد کرده است.

منابع خبر