نگاهی به مقاله محمد خاتمی در روزنامه گاردین

مقاله خاتمی در گاردین: فرصتی استثنایی برای ایران و غرب پدید آمده است
سی میل
بی بی سی فارسی - ۲ مهر ۱۳۹۲

مقاله‌ای به نوشته محمد خاتمی، رئیس جمهوری پیشین ایران، در روزنامه بریتانیایی گاردین منتشر شده است. آقای خاتمی در این مقاله از کشورهای غربی خواسته فرصت بی‌سابقه‌ای را که برای گشایش در رابطه ایران و غرب پیش آمده از دست ندهند

منابع خبر