نگرانی فرانسه از بازگشت تروریست ها از سوریه و عراق

خبرگزاری مهر - ۱۹ آبان ۱۳۹۶

دادستان کل فرانسه در خصوص پیامدهای بازگشت تروریست ها از سوریه و عراق به این کشور ابراز نگرانی کرد

منابع خبر