نیروهای ائتلاف نیروهای کرد و عرب وارد شهر منبج شدند

خبرگزاری جمهوری اسلامی - ۳ تیر ۱۳۹۵

تهران - ایرنا - گروه ائتلاف نیروهای کُرد و عرب تحت حمایت آمریکا روز پنجشنبه وارد شهر «منبج» سنگرگاه داعش در شمال سوریه شد.

منابع خبر
نیروهای ائتلاف نیروهای کرد و عرب وارد شهر منبج شدند خبرگزاری جمهوری اسلامی - ۳ تیر ۱۳۹۵