هشدار کارشناس پزشکی قانونی نسبت به افزایش مصرف «گل» در کشور

خبرگزاری فارس - ۲۵ بهمن ۱۳۹۳

کارشناس پزشکی قانونی نسبت به افزایش مصرف ماده مخدر «گل» یا ماری‌جوآنا در میان جوانان هشدار داد و تاکید کرد عوارض مصرف روان‌گردان‌ها و محرک‌‌ها بسیار وحشتناک بوده و متأسفانه مصرف این ماده مخدر در میان زنان هم رواج یافته است

منابع خبر
هشدار نسبت به مصرف "گل" در کشور تابناک - ۲۵ بهمن ۱۳۹۳
هشدار نسبت به مصرف "گل" در کشور عصر ایران - ۲۵ بهمن ۱۳۹۳
هشدار نسبت به مصرف "گل" در کشور فرارو - ۲۵ بهمن ۱۳۹۳
هشدار نسبت به مصرف "گل" در کشور آفتاب - ۲۵ بهمن ۱۳۹۳