همه کتابهای «تن تن» رنگی شدند

یورو نیوز - ۲۲ دی ۱۳۹۵

آخرین آلبوم سیاه و سفید «تن تن» هم بصورت رنگی منتشر می شود

منابع خبر
همه کتابهای «تن تن» رنگی شدند یورو نیوز - ۲۲ دی ۱۳۹۵