هواپیماهای دلهره‌آور بازگشتند!

19:48 - هواپیماهای دلهره‌آور بازگشتند!
خبر خونه
عصر ایران - ۱۹ بهمن ۱۳۹۲

در حالی حدود سه سال از خروج توپولف‌ها به‌عنوان یکی خبرسازترین هواپیماهای ناوگان هوایی کشور می‌گذرد که معاون وزیر راه از ورود سه هواپیمای جدید از نوع آنتونوف خبر داد، هواپیماهای ساخت بلوک شرق که یادآور خاطرات تلخی برای ایرانیان است

منابع خبر
هواپیماهای دلهره‌آور بازگشتند! عصر ایران - ۱۹ بهمن ۱۳۹۲