هوای تهران ناسالم است/ کاهش آلاینده ها

خبرگزاری میزان - ۱۵ آذر ۱۳۹۶

هوای تهران امروز در شرایط ناسالم برای گروههای حساس قرار دارد

منابع خبر
هوای تهران ناسالم است/ کاهش آلاینده ها خبرگزاری میزان - ۱۵ آذر ۱۳۹۶