هوای تهران پاک است

خبرگزاری میزان - ۱۶ بهمن ۱۳۹۷

شاخص کیفیت هوای امروز تهران باوجود بارش باران از شب گذشته با یک واحد افزایش به عدد ۴۰ افزایش یافت، اما همچنان مانند روز گذشته در شرایط پاک قرار دارد

منابع خبر
هوای تهران پاک است خبرگزاری میزان - ۱۶ بهمن ۱۳۹۷