هوای پایتخت با شاخص ۱۱۳ناسالم شد

خبرگزاری میزان - ۱۴ بهمن ۱۳۹۷

کیفیت هوای تهران امروز یکشنبه با افزایش ۲۹ واحدی غلظت آلاینده ذرات معلق با قطر کمتر از ۲/۵ میکرون در مقایسه با روز گذشته با شاخص ۱۱۳ در شرایط ناسالم قرار گرفت

منابع خبر
هوای پایتخت با شاخص ۱۱۳ناسالم شد خبرگزاری میزان - ۱۴ بهمن ۱۳۹۷