هوای پایتخت با شاخص ۷۹ سالم است

خبرگزاری میزان - ۱۷ بهمن ۱۳۹۷

کیفیت هوای تهران امروز با افزایش ۳۰ واحدی غلظت آلاینده ذرات معلق با قطر کمتر از ۲.۵ میکرون در مقایسه با روز گذشته با شاخص ۷۹ در شرایط سالم قرار دارد

منابع خبر
هوای پایتخت با شاخص ۷۹ سالم است خبرگزاری میزان - ۱۷ بهمن ۱۳۹۷