هوتن شکیبا: رنج زیادی برای شخصیت عبدالحمید متحمل شدم

فردا - ۱۷ بهمن ۱۳۹۷

بازیگر فیلم «شبی که ماه کامل شد» گفت:بازی در فیلم سخت بود و رنج زیادی برای ایفای شخصیت عبدالحمید متحمل شدم

منابع خبر