هو جینتائو رئیس جمهوری چین در سخنرانی خود در نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد به برخی از کشورهایی که سیاست های هسته ای یک بام و دو هوا دارند هشدار داد.

انتقاد شیرین عبادی از سیاست بریتانیا و غرب در قبال ایران
بی بی سی فارسی
واحد مرکزی خبر - ۲ مهر ۱۳۸۸

هو جینتائو رئیس جمهوری چین در سخنرانی خود در نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد به برخی از کشورهایی که سیاست های هسته ای یک بام و دو هوا دارند هشدار داد.   واحد مرکزی خبر به نقل از شبکه تلویزیونی فرانس بیست و چهار  گزارش داد ، رئیس جمهوری چین گفت:دولت هایی که بزرگترین زرادخانه های هسته ای را دارند باید در این زمینه الگو باشند و ذخایر خود را کاهش دهند و معاهده منع کامل آزمایش های هسته ای باید هر چه سریعتر باید عملی شود . رئیس جمهوری چین افزود : زمانی که شرایط مناسب باشد سایر کشورهای هسته ای نیز باید در فرآیند چند جانبه مذاکرات خلع سلاح وارد شوند و جامعه بین الملل برای رسیدن به این هدف باید طرحی معتبر و بلندمدت را که شامل برخی اقدامات مشخص باشد به مرحله اجرا دربیاورد. ازمیان این اقدامات می توان به معاهده ای درباره منع کامل سلاح های هسته ای نام برد. دوم اینکه باید بازدارندگی هسته ای و تهدید استفاده از این نوع سلاح ها را ترک کنیم.

"هو جینتائو رئیس جمهوری چین در سخنرانی خود در نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد به برخی از کشورهایی که سیاست های هسته ای یک بام و دو هوا دارند هشدار داد"همه دولت های هسته ای باید به نحو آشکار متعهد شوند که از تهدید به استفاده از این سلاح علیه کشورهایی که صاحب سلاح هسته ای نیستند خودداری نمایند. در عین حال دولت ها باید درباره معاهده ای با هدف ممنوعیت استفاده از سلاح هسته ای مذاکره کنند. هو جینتائو در ادامه گفت : سوم اینکه نظام عدم اشاعه هسته ای بین المللی و جلوگیری از اشاعه هسته ای باید تقویت شود. همه دولتها باید عضو ان پی تی شوند تا کارایی این معاهده تقویت شود. هدف و کارکرد آژانس بین المللی انرژی اتمی و همچنین حفظ این آژانس باید تقویت شود.

همه دولت ها باید به وظایف خود نسبت به این معاهده عمل کنند و از داشتن سیاست های یک بام و دو هوا و اشاعه هسته ای خودداری کنند.  چهارم اینکه باید به حقوق همه کشورها برای استفاده غیر نظامی از انرژی اتمی احترام گذاشت. کشورهای پیشرفته باید به کشورهای در حال توسعه کمک کنند تا به درستی از این منبع انرژی استفاده نمایند. آژانس بین المللی انرژی اتمی نیز باید حمایت های فنی دراین زمینه داشته باشدو برای ارتقای امنیت استفاده از این منابع هسته ای همکاری داشته باشد. رئیس جمهوری چین گفت: پنجم اینکه امنیت هسته ای باید تقویت شود و خطرهای هسته ای کاهش یابد.

"همه دولت های هسته ای باید به نحو آشکار متعهد شوند که از تهدید به استفاده از این سلاح علیه کشورهایی که صاحب سلاح هسته ای نیستند خودداری نمایند"کشورها بایدکاملا به وظایف خود نسبت به معاهده های مبنی بر امنیت هسته ای و امنیت مواد هسته ای عمل کنند و از اشاعه این مواد خود داری نمایند. جامعه بین الملل باید همکاری های خود را افزایش دهد و به طور هماهنگ با تروریسم هسته ای مبارزه کند . چین همواره یکی از طرفداران نابودی سلاح هسته ای بوده است و می خواهم بار دیگر آشکارا بگویم که چین در هر شرایطی هرگز اولین استفاده کننده از سلاح هسته ای نخواهد بود . ما همچنین آشکارا می گوییم که ما از تهدید کاربرد سلاح هسته ای علیه کشورهایی که این نوع سلاح را دارند استفاده نخواهیم کرد. چین در رقابت تسلیحاتی شرکت نخواهد کرد و ما به حفظ سطح سلاح هسته ای خود در حد کنونی و حداقل ذخایر برای حفظ امنیت ملی خودمان ادامه خواهیم داد و همچنان از فرآیند خلع سلاح حمایت خواهیم کرد.

چین به ایفای نقش در حمایت از نظام عدم اشاعه هسته ای در سطح بین المللی ادامه خواهد داد.  

منابع خبر