هیئت منصفه مطبوعات ایران سایت جهان نیوز را مجرم شناخت

تصویری: جای خالی یاشار سلطانی و "معماری‌نیوز" در نمایشگاه مطبوعات
گویا
بی بی سی فارسی - ۱۶ آبان ۱۳۹۵

هیئت منصفه دادگاه مطبوعات ایران سایت خبری جهان نیوز را در انتشار اخبار مربوط به سفر رهبر پیشین طالبان به ایران مجرم شناخت، اما این سایت را در انتشار نامه محرمانه منسوب به فدریکا موگرینی مجرم ندانست

منابع خبر