هیات دولت لایحه بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور را تصویب کرد

خبرگزاری مهر - ۱۵ آذر ۱۳۹۶

هیات دولت عصر چهارشنبه در یازدهمین جلسه فوق العاده لایحه بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور را تصویب کرد

منابع خبر