واردات ۴۳ هزار تن گوشت قرمز در بهار سال ۹۰، خبرآنلاین

سكه تمام بهار دولتي 438 هزار تومان شد
خبرگزاری فارس
گویا - ۱۴ مرداد ۱۳۹۰

بر اساس آمارها گرانترین نوع گوشت گوسفندی وارداتی به کشور حدود ۹ هزار و ۸۰۰ تومان قیمت داشته است و این در حالی است که متوسط قیمت گوشت گوساله در شهر تهران در حدود ۱۲ تا ۱۴ هزار تومان است و برای گوشت گوسفندی بین ۱۷ تا ۱۹ هزار تومان قیمتی است که به دست مصرف کنندگان نهایی می رسد. البته بخشی از تفاوت قیمت بین گوشت وارداتی با قیمت مصرف کنندگان قابل توجیه است ولی دو تا سه برابر بودن این قیمت به نظر فاصله زیادی به نظر می رسد. در همین دوره زمانی واردات بالغ بر ۱۴.۷ هزار تن گوشت مرغ نیز به کشور انجام شده است که به طور متوسط قیمت هر کیلو گوشت مرغ وارداتی معادل ۲۴۰۰ تومان بوده است، این در حالی است که تولید کنندگان ایرانی به دلیل افزایش قیمت نهاده ها مانند دان مرغ که وارداتی است و همچنین قیمت حاملهای انرژی در حال حاضر با قیمت تمام شده ای به مراتب بالاتر از ۲۴۰۰ تومان در داخل کشور به تولید گوشت مرغ می پردازند و اگر چه قیمت عرضه این نوع گوشت در کشور بین ۳۲۰۰ تا ۳۴۰۰ تومان است ولی در عمل بسیاری از تولید کنندگان ایرانی به دلیل هزینه های بالای تولید دچار مشکلات جدی هستند

منابع خبر
سکه تمام بهار دولتی ۴۳۸ هزار تومان شد خبرگزاری فارس - ۱۴ مرداد ۱۳۹۰