واژه "کردان" در دیکشنری انگلیسی/تصویر

واژه "کردان" به دیکشنری آکسفورد راه پیدا کرد(+عکس)
عصر ایران
جهان نیوز - ۱۵ فروردین ۱۳۹۱

آخرین نیوز: در دیکشنری "اربن" افراد قادر به اضافه کردن کلمات انگلیسی عامیانه هستند.

نام کردان به عنوان فعل در دیکشنری های مهم جهان وارد شده منظور واژه نوین "کردانایز" است که معانی زیر را دارا می باشد: به معنی اخذ مدرک دکترا بدون داشتن مدرک لیسانس به معنی فریفتن دیگران بوسیله یک دروغ بزرگ به معنی دستیابی به یک شغل مهم مانند وزارت بوسیله جعل مدرک و غیره!

منابع خبر
واژه "کردان" در دیکشنری انگلیسی/تصویر جهان نیوز - ۱۵ فروردین ۱۳۹۱
واژه “کردان” به دیکشنری عامیانه انگلیسی راه پیدا کرد خبرنامه ملی ایرانیان - ۱۵ فروردین ۱۳۹۱