واژگونی سواری پژو/۶نفر کشته و زخمی شدند

خبرگزاری مهر - ۱۹ آبان ۱۳۹۶

فیروزکوه- واژگون شدن یک دستگاه خودرو سواری پژو ۴۰۵ در محور فیروزکوه-سمنان ۶ کشته و زخمی در پی داشت

منابع خبر
واژگونی سواری پژو/۶نفر کشته و زخمی شدند خبرگزاری مهر - ۱۹ آبان ۱۳۹۶