واکنش درویش به تعویق اکران «رستاخیز»

اکران «رستاخیز» تا زمان تامین نظر علما و مراجع به تعویق افتاد
خدمت
تابناک - ۲۵ تیر ۱۳۹۴

کارگردان «رستاخیز» در واکنش به تعویق اکران این فیلم سینمایی گفت: ما در انتظار تصمیم مسئولان می‌نشینیم و هرآنچه مطابق با شرع و قانون باشد، پذیرا هستیم. آنچه تا امروز از جانب ما صورت پذیرفته با نظر مرجعیت عزیز پیش رفته است

منابع خبر