واکنش سازمان غذا و دارو به اخباری درباره تخصیص ارز دولتی به "رژ لب" و "لاک"