واکنش عربستان به تصمیم ترامپ علیه قدس

آفتاب - ۱۵ آذر ۱۳۹۶
منابع خبر