ورزش در مدارس تهران به دلیل آلودگی هوا به طور موقت ممنوع شد

رادیو فردا - ۱۶ آبان ۱۳۹۴

 سخنگوی اداره کل آموزش و پرورش شهر تهران اعلام کرد، هرگونه فعالیت ورزشی در مدارس این شهر تا بهبود وضعیت آلودگی هوا ممنوع است. به گزارش خبرگزاری ایرنا، مسعود ثقفی، سخنگوی اداره آموزش و پرورش تهران گفته کیفیت هوای شهر تهران در روز شنبه به دلیل غلظت بیش از حد مجاز ذرات معلق، در شرایط ناسالم قرار گرفته است. به گفته این مقام اداره آموزش و پرورش تهران، وضعیت اضطراری آلودگی هوا با توجه به پایداری هوا، تا روز دوشنبه ادامه خواهد داشت

منابع خبر
ورزش در مدارس تهران ممنوع شد خبرنامه ملی ایرانیان - ۱۶ آبان ۱۳۹۴
ورزش در مدارس تهران ممنوع شد عصر ایران - ۱۶ آبان ۱۳۹۴