ورود ۸۵ واگن به خطوط مترو تا پایان ماه رمضان

ورود 85 واگن به خطوط مترو تا پايان ماه رمضان
خبرگزاری فارس
شفاف - ۱۴ مرداد ۱۳۹۰

فارس: مدیر عامل شرکت متروی تهران و حومه از ورود ۸۵ واگن به خطوط مترو تا پایان ماه رمضان خبر داد و گفت: همچنین ۲ ایستگاه مترو نیز به زودی آماده بهره‌برداری می‌شود.هابل درویش افزود: ایستگاه استاد معین و یکی دیگر از ایستگاه‌های مترو مراحل پایانی را طی کرده و به‌زودی بهره‌برداری از آنها آغاز می‌شود.وی ادامه داد: همچنین تعدادی از قطعات واگن‌ها را گمرک ترخیص کرده‌ایم و در حال حاضر در شرکت واگن‌سازی در حال مونتاژ قطارها هستیم.مدیر عامل شرکت متروی تهران و حومه از ورود ۸۵ واگن تا پایان ماه رمضان خبر داد و گفت: برنامه‌های برای توسعه قطارهای مترو داریم

منابع خبر
ورود ۸۵ واگن به خطوط مترو تا پایان ماه رمضان خبرگزاری فارس - ۱۴ مرداد ۱۳۹۰