وزیر دفاع سوریه وارد تهران شد

وزیر دفاع سوریه وارد تهران شد
خدمت
خبرگزاری جمهوری اسلامی - ۱۹ خرداد ۱۳۹۵

تهران - ایرنا - سپهبد 'فهد جاسم الفریج' وزیر دفاع جمهوری عربی سوریه برای شرکت در نشست سه جانبه جمهوری اسلامی ایران، جمهوری فدراسیون روسیه و جمهوری عربی سوریه ویژه مبارزه با تروریسم وارد تهران شد.

منابع خبر
وزیر دفاع سوریه وارد تهران شد خبرگزاری جمهوری اسلامی - ۱۹ خرداد ۱۳۹۵
وزیر دفاع سوریه وارد تهران شد خدمت - ۱۹ خرداد ۱۳۹۵
وزیر دفاع سوریه وارد تهران شد خبرگزاری فارس - ۱۹ خرداد ۱۳۹۵
وزیر دفاع سوریه وارد تهران شد باشگاه خبرنگاران - ۱۹ خرداد ۱۳۹۵