وزیر کشور: ۸۰ درصد فرمانداران تغییر کردند

جهان نیوز - ۴ شهریور ۱۳۹۳

وزیر کشور گفت: ۸۰ درصد فرمانداران تغییر کرده اند و برای انتخاب نفر جدید نه تنها از نمایندگان مجلس بلکه از نماینده ولی فقیه و اعضای ستاد انتخاباتی رییس جمهوری نیز مشورت گرفته شده، بنابراین آنها وابستگی به هیچ گروه سیاسی ندارند.

منابع خبر