وندی شرمن: غنی سازی محدود توافق شده

واکنش صالحی به سخنان وندی شرمن
تابناک
روز - ۵ اسفند ۱۳۹۲

وندی شرمن، معاون وزارت امورخارجه آمریکا، گفت که طبق توافق نهایی ایران می تواند مقدار  کمی اورانیوم غنی سازی کند.

وندی شرمن که با خبرنگاران اسرائیلی در تل آویو سخن می گفت ادامه داد: "در توافق نهایی هسته ای، ایران می تواند به غنی سازی اورانیوم برای مصرف داخلی بپردازد. درخواست نابودی غنی سازی داخلی ایران غیرمنطقی است. غنی سازی اورانیوم در داخل ایران باید در چارچوب معین و مشخص، بررسی شده و تحت نظارت کامل انجام شود".

شرمن گفت که هدف در اینجا این است که اطمینان حاصل کنیم که ایران به سلاح اتمی دست پیدا نخواهد کرد و برنامه های اتمی اش صلح آمیز خواهد بود.وی در جواب سناتوری که پرسیده بود آیا اوباما تحریم های ایران را در صورتی که ایران قصد نداشته باشد برنامه های اتمی اش را متوقف کند، برمی دارد؟ گفت:" آنها یک دستاورد در این مسئله وجود دارد و آن این است که توافق جامع به معنای عدم دستیابی ایران به سلاح هسته ای و اطمینان خاطر جامعه بین المللی در مورد ماهیت صلح آمیز برنامه هسته ای ایران است."

اگزمینر، ۲۳ فوریه

منابع خبر
واکنش صالحی به سخنان وندی شرمن تابناک - ۵ اسفند ۱۳۹۲