۲ ویژگی تعرفه جدید مشترکان گاز خانگی

پیمانه - ۲۱ فروردین ۱۳۹۰

وی با تاکید بر اینکه مشترکان با مراجعه به ادارات گاز با هر بضاعت مالی می توانند قبوض خود را به صورت اقساطی پرداخت کنند تاکید کرد: هدف از پرداخت اقساطی قبوض گاز ارائه خدمات بیشتر به مشترکان خانگی پس از اجرای قانون هدفمندی یارانه ها است

منابع خبر
۲ ویژگی تعرفه جدید مشترکان گاز خانگی پیمانه - ۲۱ فروردین ۱۳۹۰
۲ ویژگی تعرفه جدید مشترکان گاز خانگی جهان نیوز - ۲۱ فروردین ۱۳۹۰
۲ ویژگی تعرفه جدید مشترکان گاز خانگی عصر ایران - ۲۱ فروردین ۱۳۹۰